Google+ Followers

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ปี๒๕๕๖ (รุ่นที่ ๖)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ปี๒๕๕๖ (รุ่นที่ ๖)
               ข้าพเจ้า นางสาวพิชยาภรณ์ ศรีเดช ครูกศน.ตำบลนาคำ เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ตำบล ปี ๒๕๕๖(รุ่นที่ ๖) เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในบทบาทหน้าที่ครู กศน.ตำบล  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
            ซึ่งได้ดำเนินการโดย สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร ณ โรงแรมราชศุภมิตร  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น