Google+ Followers

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โครงการฝึกอบรมอาชีพ การเพาะเห็ดขอนขาว

โครงการฝึกอบรมอาชีพ การเพาะเห็ดขอนขาว
               กศน.ตำบลนาคำ ได้จัดโครงการฝึกอบรม การเพาะเห็ดขอนขาว ให้กับนักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
               สำหรับการฝึกอาชีพการเพาะเห็ดในครั้งนี้   สืบจากสภาพปัจจุบัน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวไร่อ้อยและข้าวนา ทำให้มีเวลาว่างจากการทำไร่ทำนา  ทางกศน. จึงจัดโครงการอบรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีอาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
               โครงการนี้จัดขึ้นที่ ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลนาคำ บ้านโนนงาม ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น