Google+ Followers

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์

การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์
     วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดเลย จัดแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ โซน ภูธานี ได้แก่ จังหวัด เลย,อุดรธานี,หนองคาย,บึงกาฬ เพื่อชิงชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับโซนภูธานี ไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดชัยภูมิ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น