Google+ Followers

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ออกพื้นที่พบกลุ่มนักศึกษา


ออกพื้นที่พบกลุ่มนักศึกษา     

             ครู กศน.ตำบลนาคำ ได้ออกพื้นที่เยี่ยมบ้าน มอบหนังสือพิมพ์ นิตยสาร พบกลุ่มนักศึกษาปกติและนักศึกษาผู้พิการ เพื่อติดตามนักศึกษามาสอบ N-net (ในวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๖) และติดตามนักศึกษาสอบปลายภาคเรียน๑/๒๕๕๖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น