Google+ Followers

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้าน ตำบลนาคำ

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้าน ตำบลนาคำ
             คณะครู กศน.ตำบลนาคำ ร่วมกับภาคีเครือข่าย นำโดย นายอำเภอบ้านดุง  นายยก อบต.นาคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลนาคำ
            ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินและคัดเลือกผลงานของกรรมการหมู่บ้าน(ก.ม.)ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ภายในงาน มีการนำสินค้าของชาวบ้านที่ปลูกเอง มาจำหน่ายในงาน สาธิตการทอเสื่อกก ซึ่งเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้าน และมีสินค้า(เห็ดขอนขาว)จากกลุ่มนักศึกษา กศน.ด้วย ซึ่งหมู่บ้านที่เป็นตัวแทนในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บ้านโนนงาม 
        งานประเมินนี้จัดขึ้นที่ บ้านโนนงาม ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ(สกรีนเสื้อ)

กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ(สกรีนเสื้อ)
             วันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะครู กศน.ตำบลนาคำ ร่วมกับ อบต.นาคำ ดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดเป็นการฝึกอบรมอาชีพ การสกรีนเสื้อ โดยมีนักศึกษา เยาวชน บุคบลที่สนใจ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทาง แนะนำอาชีพใหม่ๆที่หลากหลาย กับชุมชน และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการห่างไกลยาเสพติดด้วย
            โครงการนี้จัดขึ้นที่  ณ ห้องประชุม อบต.นาคำ ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีวันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โครงการฝึกอบรมอาชีพ การเพาะเห็ดขอนขาว

โครงการฝึกอบรมอาชีพ การเพาะเห็ดขอนขาว
               กศน.ตำบลนาคำ ได้จัดโครงการฝึกอบรม การเพาะเห็ดขอนขาว ให้กับนักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
               สำหรับการฝึกอาชีพการเพาะเห็ดในครั้งนี้   สืบจากสภาพปัจจุบัน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวไร่อ้อยและข้าวนา ทำให้มีเวลาว่างจากการทำไร่ทำนา  ทางกศน. จึงจัดโครงการอบรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีอาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
               โครงการนี้จัดขึ้นที่ ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลนาคำ บ้านโนนงาม ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ออกพื้นที่พบกลุ่มนักศึกษา


ออกพื้นที่พบกลุ่มนักศึกษา     

             ครู กศน.ตำบลนาคำ ได้ออกพื้นที่เยี่ยมบ้าน มอบหนังสือพิมพ์ นิตยสาร พบกลุ่มนักศึกษาปกติและนักศึกษาผู้พิการ เพื่อติดตามนักศึกษามาสอบ N-net (ในวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๖) และติดตามนักศึกษาสอบปลายภาคเรียน๑/๒๕๕๖

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๖


วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๖

       คณะครู กศน.ตำบลนาคำ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ นำโดย นางสาวจิดาภา เปตามานัง          ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านดุง ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอบ้านดุง นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ปี๒๕๕๖ (รุ่นที่ ๖)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ปี๒๕๕๖ (รุ่นที่ ๖)
               ข้าพเจ้า นางสาวพิชยาภรณ์ ศรีเดช ครูกศน.ตำบลนาคำ เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ตำบล ปี ๒๕๕๖(รุ่นที่ ๖) เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในบทบาทหน้าที่ครู กศน.ตำบล  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
            ซึ่งได้ดำเนินการโดย สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร ณ โรงแรมราชศุภมิตร  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์

การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์
     วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดเลย จัดแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ โซน ภูธานี ได้แก่ จังหวัด เลย,อุดรธานี,หนองคาย,บึงกาฬ เพื่อชิงชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับโซนภูธานี ไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดชัยภูมิ