Google+ Followers

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ(สกรีนเสื้อ)

กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ(สกรีนเสื้อ)
             วันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะครู กศน.ตำบลนาคำ ร่วมกับ อบต.นาคำ ดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดเป็นการฝึกอบรมอาชีพ การสกรีนเสื้อ โดยมีนักศึกษา เยาวชน บุคบลที่สนใจ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทาง แนะนำอาชีพใหม่ๆที่หลากหลาย กับชุมชน และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการห่างไกลยาเสพติดด้วย
            โครงการนี้จัดขึ้นที่  ณ ห้องประชุม อบต.นาคำ ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น