Google+ Followers

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
   
         วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อบต.นาคำ  คณะครู กศน.ตำบลนาคำ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านดุง ท่าน ผอ.จิดาภา   เปตามานัง เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และได้รับเกียรติจากท่าน นายก อบต.ตำบลนาคำร่วมพบชาวบ้าน โดยท่านผอ.ได้แนะแนวทางเรื่องการศึกษา และการเตรียมพร้อมในการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี๒๕๕๘ ซึ่งการศึกษาและภาษามีความสำคัญอย่างมากอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการศึกษา 
          ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๖นี้มี นักศึกษาเข้าร่วม ๘๐ คน
       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น