Google+ Followers

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มหกรรมกีฬาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

มหกรรมกีฬาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

     วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาอุดรธานี ได้จัด มหกรรมกีฬาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีมีการแข่งขันกรีฑาของครูและนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับโซนภูธานีที่จังหวัดเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น