Google+ Followers

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ร่วมกับครูสอนผู้พิการ กศน.บ้านชัย สอนนักเรียนผู้พิการ

ร่วมกับครูสอนผู้พิการ กศน.บ้านชัย สอนนักเรียนผู้พิการ

     ครูสอนผู้พิการ กศน.นาคำร่วมกับครูสอนผู้พิการ กศน.บ้านชัย ลงพื้นที่สอนนักศึกษาผู้พิการซึ่่่งผู้สูงอายุก็เป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย พบพูดคุยให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การดูแลตนเอง







ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น