Google+ Followers

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประชุมสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม

ประชุมสัญจร ประจำเดือน พฤษภาคม

     วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะครูกศน.อำเภอบ้านดุง เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม ณ กศน.ตำบลบ้านตาด 
      โดยท่าน ผอ.จิดาภา เปตามานัง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบ้านดุง  ได้มอบหมายนโยบาย ระเบียบ กิจกรรม และคำสั่งต่าง กับคณะครูกศน.อำเภอบ้านดุง ทุกคน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในปีการศึกษาใหม่ (1/2556) ที่จะถึงนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น