Google+ Followers

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาโครงการ จบม.๖ใน๘เดือน

ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาโครงการ จบม.๖ใน๘เดือน
   
        เมื่อวันที่ ๑๔-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา ผู้ที่สนใจเทียบระดับการศึกษา ในโครงการ" จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน"  โดยได้ลงพื้นที่่ในอำเภอบ้านดุง ซึ่งมีชาวบ้านให้ความสนใจ และลงทะเบียนเรียน ๑๕ คนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น