Google+ Followers

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการ"ปลูกไผ่แก้จน"

โครงการ "ปลูกไผ่แก้จน"

         

         เมื่อวัน ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบ้านดุง         นางสาวจิดาภา เปตามานัง พร้อมคณะครู นักศึกษา กศน.อำเภอบ้านดุง ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินงานอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ โครงการการปลูกไผ่แก้จน    ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ เพื่อ ศึกษาข้อมูลวิธีการปลูกไผ่หวานแก้จน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี เกษตรกร ตัวอย่าง มาเล่าบอกความเป็นมาและอธิบายขั้นตอนการปลูกไผ่หวานในครั้งนี้  

         วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน ณ หอประชุมบ้านดุงวิลล่า ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น