Google+ Followers

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประชุมแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับผู้พิการ

ประชุมแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับผู้พิการ

     วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ ณ ห้องประชุมบ้านเชียง กศน.จังหวัดอุดรธานี  คณะครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอบ้านดุง,อำเภอเมือง,อำเภอบ้านผือและอำเภอทุ่งฝน ได้ร่วมเข้าประชุมเรื่อง แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับผู้พิการ เพื่อใช้ในการขอสื่อและบริการทางการศึกษาเพื่อคนพิการ 
      โดย ท่าน ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมปอง วิมาโร ผอ.กศน.จังหวัดอุดรธานีและ ท่านผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นประธานในการประชุม และให้นโยบายแผนการดำเนินงาน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น