Google+ Followers

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประชุมคณะครูกศน.อำเภอบ้านดุง ประจำเดือนมีนาคม

    ประชุมคณะครูกศน.อำเภอบ้านดุง ประจำเดือนมีนาคม 

     วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ กศน.อำเภอบ้านดุง ประชุมครูกศน.ประจำเดือน มีนาคม  โดย ผอ.กศน.อำเภอบ้านดุง ตามวาระในการประชุมประจำเดือน ได้แก่  การสอบปลายภาคเรียน เกณฑ์การประเมินครูกศน. กีฬา โซนกศน. การศึกษาดูงาน การแข่งขัน กศน.ก๊อตทาเลนท์  ณ  กศน.อำเภอบ้านดุง ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น