Google+ Followers

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประชุมแกนนำหมู่บ้านกลุ่มกองทุนสตรี

ประชุมแกนนำหมู่บ้านกลุ่มกองทุนสตรี

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ กศน.ตำบลนาคำ ร่วมกับ อบต.นาคำ ประชุมตัวแทนขององค์กรสตรีของแต่ละหมู่บ้าน ในตำบลนาคำ ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อรับฟังนโยบาย ช่วยคิด ช่วยสร้างสรรค์พัฒนากิจกรรมให้กับสตรี และรับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น