Google+ Followers

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

ศึกษาดูงาน กศน.ตำบลนาชุมแสง


ศึกษาดูงาน กศน.ตำบลนาชุมแสง

    วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖  กศน.อำเภอบ้านดุง โซน ๓ (ตำบลนาคำ ตำบลบ้านชัยตำบลอ้อกอ ตำบลนาไหม และบ้านตาด) เยี่ยมชมกิจการงาน กศน.ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น