Google+ Followers

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่


กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
            วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะครู กศน.อำเภอบ้านดุง เข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดอุดรธานีเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
            หน่วยงานราชการและเอกชนร่วมออกบูธให้ความรู้และบริการแก่ประชาชน อาทิ เช่น มีการแจกถุงยังชีพ,บริการตรวจวัดสายตา,ตรวจสุขภาพ,จำหน่ายสินค้าราคาถูก,แจกพันธุ์ต้นไม้,โรงทาน เป็นต้น
            คณะครู กศน.อำเภอบ้านดุง เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ มีการส่งเสริมทักษะอาชีพ,บริการนวดแผนไทย,ให้คำแนะนำการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น