Google+ Followers

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

สอบปลายภาคเรียน ๒/๒๕๕๕

สอบปลายภาคเรียน ๒/๒๕๕๕        

      สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ ของ กศน.ตำบลนาคำ สนามสอบ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่๑๒ ซึ่งได้ทำการสอบ 
     วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖   เป็นการสอบของระดับ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนนักศึกษา ๑๘๐ คน     วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นการสอบของระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนนักศึกษา ๑๕๐ คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น