Google+ Followers

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

มอบหนังสือโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ

มอบหนังสือโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ

คณะครู กศน.ตำบลนาคำ ได้มอบโต๊ะ เก้าอี้ให้กับ 7หมู่บ้านเพื่อจัดเป็นห้องสมุดหมู่บ้านเพื่อประชาชน ((( 
(โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น