Google+ Followers

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคนพิการ

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคนพิการ
    
     วันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๕๖ คณะครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคนพิการ ครั้งที่๑ ณ โรงแรม มุกดาหารแกรนด์ จังหวัด มุกดาหาร โดยมีคณะครูผู้สอนคนพิการ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กศน.จังหวัดอุดรธานี กศน.จังหวัดบึงกาฬและกศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น