Google+ Followers

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ออกพื้นที่สำรวจนักเรียน

ออกพื้นที่สำรวจนักเรียนผู้พิการ

ออกพื้นที่สำรวจนักเรียนผู้พิการ ในหมู่ 1 บ้านนาคำ หมู่2บ้านพรสันติ หมู่ 5บ้านหัวดงยาง หมู่6บ้านดอนขี้เหล็ก และ หมู่12บ้านดอนขี้เหล็กเหนือ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นๆให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการสำรวจครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น