Google+ Followers

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงงานสำรวจพืชสมุนไพรท้องถิ่น

โครงงานสำรวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น


กลุ่มครูผู้สอนคนพิการจาก ตำบลนาคำ ตำบลนาไหม ตำบลอ้อมกอ และตำบลบ้านตาด ช่วยนักเรียนผู้พิการจัดทำโครงงานสำรวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น  และจัดทำบอร์ดเพื่อนำไปแสดงในวันแข่งทักษะทางวิชาการ ที่หอประชุมอำเภอบ้านดุง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น