Google+ Followers

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การแข่งขันทักษะทางวิชาการรอบคัดเลือกระดับตำบล


การแข่งขันทักษะทางวิชาการ รอบคัดเลือกระดับตำบล 2013


          ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  กศน.ตำบลนาคำ และเครือข่ายกศน.ตำบล จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รอบคัดเลือกระดับตำบล  ณ กศน.ตำบลนาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี   ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.
          ทำการจัดแข่งทักษะความรู้ความสามารถนักศึกษาใน 4 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย โดยนำนักศึกษาที่ได้คะแนนมากที่สุดในแต่ละวิชา จากการแข่งขัน นำเข้าไปแข่งในรอบ คัดเลือกระดับอำเภอ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น