Google+ Followers

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด


        วันที่ ๙-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านดุง ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย จัดโครงการเยาวชนอาสารักษาต้านยาเสพติดขึ้น 
    เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไป โดย กศน.ตำบลนาคำ ได้นำนักศึกษากศน.เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
    ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น