Google+ Followers

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี

            คณะครู กศน.ตำบลนาคำและ อบต.นาคำ ร่วมต้อนรับ คณะนักศึกษาจากประเทศเกาหลี ๔ คน ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี 
            โดยมี ครูศรช. ครูผู้สอนคนพิการ และครูปวช. กศน.อำเภอบ้านดุง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โครงการนี้จัดในวันที่ ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กศน.ตำบลนาคำ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น