Google+ Followers

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมทำขนม ตะโก้

                  24 มกราคม 2556 ทาง คณะครู กศน.ตำบลนาคำ ได้จัดอบรมอาชีพ การทำขนมตะโก้  ณ กศน.ตำบลนาคำ ความรู้ที่ได้รับครั้งนี้เราสามารถนำไปประกอบอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมได้ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น