Google+ Followers

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

ปฐมนิเทศ"ครูใหม่"

                            วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้เข้าร่วม กิจกรรม ปฐมนิเทศ"ครูใหม่" ที่ ศูนย์การเรียนรู้บ้านกำแมด  ซึ่งมีคณะครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(ศรช.)และครูผู้สอนคนพิการ ครูปวช. เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และ สนุกสนาน
















ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น