Google+ Followers

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

อบรมเว็บบล็อก

21 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น.คณะครูศูนย์การเรียนรู้ชมชนและครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมอบรม การทำเว็บบล็อก ที่กศน.ตำบลนาคำ โดยมี ท่านอาจารย์กิตติศักดิ์  รักแก้ว เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น