Google+ Followers

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

สำนักงานน่าอยู่ (5ส)


 ทำกิจกรรม 5ส กศน.ตำบลนาคำ จัดระเบียบหนังสือ ปัดกวาดสำนักงานให้ดูสะอาด น่านั่งทำงาน และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของตัวเราเอง......


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น